Cantabile is een nieuw seizoen gestart

Nu koren weer repetities en concerten mogen houden zijn ook wij weer volop bezig. Een eerste concert (“The Armed Man” van Karl Jenkins) in dit seizoen ligt al weer achter ons. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding van ons concert op woensdag 08 december. Daarin staat de Misa Criolla van Ariel Ramirez centraal. Ook zingen we dan voor het eerst “A New Dawn”, een lied speciaal voor ons koor geschreven door onze dirigent Hans Tijssen. Hierin wordt het gevoel verwoord dat veel mensen hadden tijdens de Corona-pandemie. Delen van teksten voor dit lied zijn door de koorleden zelf aangereikt.
De rest van het programma in dit seizoen wordt nog nader ingevuld door onze muziekcommissie, waarin uiteraard onze dirigent een belangrijke stem heeft.

Voor de bezetting en stemverdeling van Cantabile zou aanvulling met een enkele tenor en bas goed zijn. Is dit mogelijk wat voor jou, eventueel op projectbasis, neem dan contact op via secretaris@cantabilehattem.nl of 038-3328126. Een paar keer meedoen op de woensdagavond, ook om de sfeer te proeven, kan natuurlijk altijd.


©2007 - 2020 Cantabile Contact Me