Cantabile zoekt zangers

Persbericht

Cantabile Hattem zoekt zangers voor nieuw programma
Vocaal Ensemble Cantabile in Hattem is gestart met haar nieuwe programma. Voor onze concerten zoekt het koor nog enkele zangers, met name sopranen en bassen. Sluit je je aan en blijf je na dit project nog langer lid dan kun je je verheugen op de concerten van Cantabile in het najaar: ‘The Armed Man” van Karl Jenkins (oktober) en de ‘Misa Criolla’ van Ariel Ramirez (december).
Voor “The Armed Man’ gaan wij een samenwerking aan met het Huygens Vocaal Ensemble, dat net als Cantabile onder leiding staat van dirigent Hans Tijssen. Overweeg je lid te worden of aan een van de projecten mee te doen kijk dan verder op deze website met o.a. een muziekfragment van een eerder gegeven concert van ‘The Armed Man’ of zoek contact met ons via
secretaris@cantabilehattem.nl .

Programma Cantabile in 2020 (onder voorbehoud)

Ons koor heeft haar programma voor 2020 al grotendeels rond. Een mooi afwisselend programma!

Op zaterdagavond 18 april nemen we naast veel andere koren en muziekverenigingen uit Hattem deel aan het Bevrijdingsfestival. Ons onderdeel in dat programma voeren we uit samen met het Huygens Vocaal Ensemble, dat ook onder leiding staat van onze dirigent Hans Tijssen.

Op zaterdag 13 juni volgt er dan een zomernachtconcert, ook in Hattem. Dat zal een gevarieerd programma worden waarover de muziekcommissie nog met de dirigent moet overleggen.

En in oktober komt er een dubbele herhaling van ons laatste concert van ‘The Armed Man’ en wel op zaterdag 24 oktober in Zwolle en zondag 25 oktober in Epe. Ook voor dit project werken we samen met het Huygens Vocaal Ensemble.

Het jaar wordt afgesloten met een concert van de ‘Missa Criolla’ van Ariel Ramirez. Uiteraard weer samen met de Argentijnse specialisten van ruim een jaar geleden.

Voor een goede verhouding van de stemmen binnen het koor is een aanvulling met een enkele hoge sopraan gewenst. Het is ook mogelijk om op projectbasis aan een of meerdere concerten deel te nemen. Voor meer informatie
www.cantabilehattem.nl of contact via secretaris@cantabilehattem.nl

November Concert "The Armed Man"

‘The Armed Man’

L1020964
Op vrijdag 22 november 2019 geeft Vocaal Ensemble Cantabile een najaarsconcert in de Andreaskerk te Hattem. Het koor voert dan ‘The Armed Man’ van Karl Jenkins uit. Onder leiding van dirigent Hans Tijssen wordt sinds het voorjaar gedegen gewerkt aan de voorbereiding van dit grote werk. Dit muziekstuk heeft als ondertitel ‘A Mass for Peace’ oftewel, een ‘Een mis voor vrede’.
Het koor wordt bij de uitvoering begeleid door solisten en een strijkorkest. Het muziekstuk is gecomponeerd in opdracht van het The Royal Amouries Museum - het Koninklijk Arsenalen museum - in Leeds. ‘Een mis voor vrede’, met deze ondertitel ging in 2000 ter gelegenheid van de eeuwwisseling in de Londense Royal Albert Hall ‘The Armed Man’ in première. De componist Karl Jenkins baseerde het werk op het bekende Franse volkslied (soldatenlied) uit de 15e eeuw L’homme armé. Dit lied is in de loop der eeuwen in ontelbare composities als hoofdthema gebruikt. ‘The Armed Man’ bestaat uit dertien delen afgewisseld met literaire teksten en gebeden uit de hele wereld. Deze teksten gaan over oorlog en geweld, de gevolgen hiervan, en de hoop op duurzame vrede. Het werk werd opgedragen aan de slachtoffers van de Kosovo-oorlog.
Karl Jenkins (1944) is een componist uit Wales. Van zijn vader, een organist en dirigent, kreeg hij een gedegen muzikale opvoeding. Als jongen speelde Karl hobo in het nationaal jeugdorkest. Vanaf 1972 was hij als toetsenist en rietblazer lid van de rockformatie Softmachine.
Indrukwekkend is al direct het begin van het stuk wanneer in een stevige driekwartsmaat een stampvoetend koor met begeleiding van trommels, haar intrede doet. Daarna wordt het L’homme armé gezongen. Voorafgaand aan de uitvoering wordt een inleiding gegeven, waarin de totstandkoming van dit werk en de voorbereiding van dit project wordt toegelicht.
Cantabile heeft het project ‘The Armed Man‘ aangemeld voor de clubsupport-actie van de Rabobank. Rekeninghouders van de Rabobank uit de regio IJsseldelta, kunnen in de periode van 27 september tot 11 oktober hun stem uitbrengen op de activiteiten die door organisaties zijn aangemeld voor de clubsupport-actie. De bijdrage van Rabo is afhankelijk van het aantal per project uitgebrachte stemmen. Het zou fijn zijn als veel rekeninghouders op het project ‘The Armed Man’ zouden stemmen.

©2007 - 2020 Cantabile Contact Me